INTEGRITETSPOLICY

Policyn gäller vid köp av varor, tjänster och serviceärenden från Leif I Petterssons El AB. (som hädanefter benämns ”företaget”, ”oss” eller ”vi”) Policyn visar att företaget har för avsikt att behandla dina uppgifter på ett säkert sätt och givetvis i enlighet med gällande lagar och regler.

Personuppgiftsansvarig

Det är Leif I Petterssons El AB (556604-6479) som är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Det innebär hur den information du lämnar till oss, när du beställer en installation eller handlar tjänster, behandlas.

Dessa personuppgifter behandlar vi om dig

Namn, Adress, Telefonnummer, E-postadress, Kundnummer, Personnummer, Fastighetsbeteckning.

Vid dessa tillfällen behandlar vi dina uppgifter
När du beställer en installation eller en vara.

När du skickar meddelanden till oss via e-post eller via våra kanaler i sociala medier. När vi fakturerar dig.

Dina rättigheter
Du har rätt till tillgång till dina uppgifter. Registerutdraget skickas till din folkbokföringsadress.
Du har rätt till rättelse av dina personuppgifter. Det innebär att vi kommer att rätta dina uppgifter så fort vi kan efter att vi fått kännedom om felaktigheterna.
Du har rätt att begränsa användandet av dina uppgifter om uppgifterna vi har om dig är felaktiga, till dess att vi rättat felet.
Du har rätt till radering av uppgifter. Det innebär att vi på begäran från dig raderar de personuppgifter om dig som vi då inte längre har lagligt stöd att fortsätta att behandla eller lagra.
Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs av oss med stöd av intresseavvägning.
Du har rätt att lämna eventuella klagomål mot vår behandling av dina uppgifter till Datainspektionen.
Du har rätt till skadestånd om vi behandlat dina uppgifter på ett sätt som gör att du lider skada.

Skydd av dina uppgifter
Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Till exempel sparas alla uppgifter om dig i databaser som är skyddade genom behörighetsstyrningar och brandvägg.

Uppgifter till tredje part
Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte.

Kontakt
Leif I Petterssons El AB
Industrigatan 35
815 44 TIERP

Tel: 0293-143 29
E-post: info@leifpetterssonsel.se

© Copyright Leif I Petterssons El AB